Overslaan naar content

"Samen zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid"

Niels - HSE Officer

Veiligheid: Een belangrijk aspect van het werken in de maritieme dienstverlening. Onderdeel van de standaardprocedures en volgens onze HSE Officer Niels de Jonge een van de belangrijkste: “Veiligheid wordt van iedereen verwacht. Hoe ga je zelf met veiligheid om in het veld? Dat is heel belangrijk. Gedrag heeft daarin een grote rol. Wij kunnen de processen opzetten, maar dan moeten ze ook nog nageleefd worden. We vragen ook aan al onze collega’s wat zij belangrijk vinden in zo’n veiligheidsproces, omdat zij elke dag in dat werkveld staan.”

Hoe ziet de inhoud van jouw functie als HSE-Officer eruit?

Binnen HEBO faciliteer ik de veiligheid. Ik ben verantwoordelijk voor;

  • systemen waarin een melding gedaan kan worden;

  • het aanleveren van alle nodige informatie bij de directie, zodat zij op basis van de juiste informatie beslissingen kunnen maken;

  • het ter beschikking stellen van bepaalde documenten zodat de projectleiders veiligheidsplannen kunnen schrijven;

  • het uitvoeren van incidentenonderzoeken;

  • het in gesprek gaan met collega’s over o.a. veiligheid;

  • het checken of alle VCA-, ISO- en veiligheidsladdercertificaten nog in orde zijn.

Samen zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid. Alles binnen de organisatie en de processen maken wij samen veiliger.

Heb je een voorbeeld van een project waarbij je door het volgen van de juiste veiligheidsprocedures een onveilige situatie hebt voorkomen?  

Afgelopen periode hadden we te maken met de aanpassing van een ponton waar bepaalde laswerkzaamheden bij kwamen kijken. De ponton in kwestie lag op de kant en nog best hoog. Vanuit verschillende afdelingen uit de organisatie hebben we gekeken naar hoe we dit zo veilig mogelijk kunnen laten verlopen, nu én in de toekomst.

Om dit veilig te laten verlopen hebben we afgesproken dat er een hekwerk geplaatst moet worden als deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor toekomstige projecten ontwikkelen we een duurzame oplossing van hekwerken die gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden.

Waar richt HEBO zich op om de veiligheid te waarborgen binnen de organisatie?

Het proactief nadenken over maatregelen die we kunnen nemen om ons werk nóg veiliger te maken. Zoals het uitbreiden van de veiligheidsorganisatie en het actief op zoek gaan naar meldingen of dingen die we kunnen verbeteren, om onveilige situaties te voorkomen. Hoe we ook de risico’s kunnen beperken is door met veel kennis en kunde vanuit de organisatie de processen zo concreet mogelijk in te richten. En ervoor zorgen dat al ons materiaal aan alle veiligheidseisen voldoet. Bewustwording onder collega’s over de veiligheid binnen hun werk is essentieel. 

Gedrag heeft daarin ook een grote rol. Wij kunnen de processen opzetten, maar dan moeten ze ook nog nageleefd worden. We vragen ook aan al onze collega’s wat zij belangrijk vinden in zo’n veiligheidsproces, omdat zij elke dag in dat werkveld staan.

Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden bij de start van een project?

Mijn taken als HSE-Officer zijn voornamelijk ondersteunend en het veiligheidsbewust maken van iedereen die te maken heeft met het project. Ik ben veel bezig met verwachtingsmanagement. De uitdaging hierin is het schakelen tussen verschillende lagen in de organisatie, die allemaal een eigen prioriteit hebben. Ik zorg ervoor dat iedereen binnen de organisatie weet dat er serieus wordt omgegaan met hun veiligheidsvragen. Ik draag eraan bij dat veiligheid een belangrijk onderdeel is én blijft binnen onze organisatie.

Wil jij ook bijdragen aan de veiligheid en het succes bij HEBO?

Bekijk onze Safety vacatures:

Geen open vacatures.
Geen open posities die overeenkomen met geselecteerde filters.