Overslaan naar content

Privacy Beleid

Artikel 1 Introductie

Dit is een privacyverklaring van HEBO Maritiemservice B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 050 81 811. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens kunt u hier vinden.

Artikel 2 Manieren verkrijgen van (persoons)gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende gegevens van u indien u:

 • Bij ons solliciteert;

 • Contact met ons opneemt via het contactformulier;

 • Op een andere manier dan een sollicitatie of het contactformulier contact opneemt of contact met ons hebt.

Artikel 3 Soort (persoons)gegevens

Binnen HEBO Maritiemservice B.V. verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voorletters, voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Bedrijfsgegevens;

 • Functiegegevens;

 • Emailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Geboortedatum en geslacht;

 • Curriculum vitae (Indien u bij ons solliciteert);

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning, bankgegevens.

Artikel 4 Doel (persoons)gegevens:

Binnen HEBO Maritiemservice B.V. verwerken wij verschillende (persoons)gegevens met de volgende redenen:

 • Contact op te nemen of te onderhouden, bijvoorbeeld als u bij ons gesolliciteerd heeft of als we met u samengewerkt hebben;

 • De dienstverlening te verbeteren;

 • De website te optimaliseren;

 • Interne administratie;

 • Voor analyse- en marketingdoeleinden;

 • Om een overeenkomst aan te kunnen gaan met een leverancier, opdrachtgever en/of dienstverlener.

Artikel 5 Bewaartermijnen

Wij bewaren de gegevens nooit langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is ofwel dat we wettelijk verplicht zijn. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten uit te voeren en de overeenkomsten na te komen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Artikel 6 Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

Indien u informatie over uw gegevens wilt of deze wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met ons via +31 (0)10 – 21 61 313 en/of info@hebo.eu . Op deze manier kunt u:

 • Meer informatie opvragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u/uw organisatie verwerken;

 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring stellen;

 • Inzage verkrijgen in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u/uw organisatie verwerken;

 • Aanpassingen laten doorvoeren, gegevens laten wissen of gegevens laten overdragen;

 • Bezwaar aantekenen tegen het gebruik van bepaalde gegevens.

Artikel 7 Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zullen daarbij de benodigde adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om deze gegevens te beveiligen.

Artikel 8 Derden

Het kan zijn dat wij gegevens aan derden verstrekken omdat dit nodig is om een dienst uit te voeren of een overeenkomst na te komen. Indien dit geen logisch verband houdt tot het eerdere verkrijgen van de gegevens, zullen we hier uw toestemming voor vragen.

Artikel 9 Wijziging privacy verklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Cookie Policy1. Introductie

Op onze site, https://werken-bij.hebo-maritiemservice.nl/(hierna: “de site”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze site.

2. Wat zijn cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze site wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze site goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur.

4. Wat is een web beacon?

Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een site dat gebruikt wordt om verkeer op een site in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

5. Cookies

5.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in uw winkelmandje bewaard blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

5.2 Statistieken cookies

Wij gebruiken statistieken cookies om de beleving voor onze gebruikers te optimaliseren. Wij krijgen door middel van statistieken cookies inzicht in het gebruik van onze site. Wij vragen uw toestemming om statistieken cookies te plaatsen.

5.3 Marketing/Tracking cookies

Marketing/Tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van local storage, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken met het doel om advertenties te tonen of om de gebruiker te volgen op deze of verschillende sites voor soortgelijke marketingdoeleinden.

6. Geplaatste cookies

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn vereist voor kernfunctionaliteiten. Mogelijk zal de website niet optimaal functioneren zonder deze cookies. De cookies staan standaard aan. Dit kan niet gewijzigd worden.